KURALLAR VE ŞARTLAR

İşbu Üye Anlaşması (“Anlaşma”), siz ve  (CW Marketing B.V) arasındaki tüm şart ve koşulları içermektedir. Bu anlaşma başvurunuz hakkındaki tüm şart ve koşulların yanı sıra, kabul edilmeniz durumunda, Üye Programına sonraki katılımınızı içerir.

 1. GENEL TANIMLAR VE AÇIKLAMALAR

1.1 Üye Kayıt Formunu doldurarak ve sonrasında Müşterileri, Üye Kayıt Formunda tanıtmayı seçtiğiniz CW Marketing B.V’in sahip olduğu, işlettiği veya desteklediği herhangi bir web sitesine (“Web Sitemiz”) yönlendirerek veya bunları pazarlayarak, işbu anlaşmada belirtilen tüm şart ve koşullara bağlı kalmayı kabul ediyorsunuz.

1.2 Metinde aksi yönde hüküm olmadıkça, bu Anlaşmada aşağıda hususlar geçerli olacaktır:

”Üye Kayıt Formu” Williambet Üyesi olmak için doldurup göndermeniz gereken formu ifade eder.

”Reklam Bantları” Web Sitesinin sayfalarında köprü olarak yer almakta olan reklam bantlarını ifade eder.

”Gizli Bilgiler” bizim hakkımızda olan ve herkes tarafından bilinmeyen ve tarafımızdan (hangi yolla elde edilmiş olursa olsun) size açıklanmış olan tüm bilgiler anlamına gelir.

”Müşteriler” aşağıdaki şahısları ifade eder:

 1. Web Sitemizde daha öncesinde bir hesabı olmayan
 2. Kişisel e-posta adresine veya hesaplar arasında bağlantı olduğunu gösterdiğine hükmettiğimiz başka ayrıntılarına ilişkin olarak bizde önceden kaydı olmayan
 3. Web Sitemize sadece sizin Web Sitenizde bulunan ve Web Sitemize yönlendiren linkler yoluyla ulaşan

ve ardından

 1. Web Sitemizde bir hesap açan; ve
 2. Web Sitemize para yatıran ve oyun ve/veya bahis oynayan,

hem (a) hem de (b) maddelerinin Web Sitemize giriş yapılmasından sonra otuz (30) gün içinde yukarıda (3) maddesinde tanımladığı şekilde gerçekleşmiş olması gerekmektedir.

“Fikri Mülkiyet Hakları” tüm patentler, ticari markalar, hizmet markaları, tasarım hakları (yarı iletken topoğrafya tasarım hakları ve devre planı hakları da dahil), format, ticari unvan, işletme veya alan adları, yukarıda anılanlarla ilgili şerefiye, e-posta adresleri, bilgisayar yazılımı (hem kaynak kodu hem de hedef kodu) ve veri tabanı hakları (her iki durumda da tescilli olsun ya da olmasın veya yukarıda anılanlar için tescil edilecek herhangi bir uygulama ve başvurulacak haklar olsun ya da olmasın) dahil olmak üzere telif hakları, buluş ve web sitesi biçimlendirme komut dosyaları hakları (HTML ve XML komut dosyaları da dahil), uzmanlık, tüm veraset hakları ve geçmişteki ihlaller için dava açma ve tazminat alma hakkı da dahil olmak üzere, dünyanın herhangi bir tarafında şimdi mevcut olan ya da gelecekte mevcut olacak ticari sır ve diğer fikri mülkiyet haklarını ifade eder.

”CW Marketing B.V”, yasal merkezi Dr. M.J.Hugenholtzweg Z/N UTS Gebouw,  Hollanda Karayipleri adresinde bulunan ve Williambet markasına sahip olan CW Marketing B.V anlamına gelir. İşbu Şart ve Koşullar bağlamında, “Williambet” ve “CW Marketing B.V” aynı kabul edilecektir.

”Net Gelir” aşağıdakileri ifade eder:

 1. Spor bahisleriyle ilgili olarak; Müşteriler tarafından oluşturulan ve bize fiilen ulaşan bahislerin gelirlerinden Müşterilere verilen krediler, bonuslar ve promosyon amaçlı miktarlar, yönetim yüzde ücretleri, işlem harçları, geri ödemeler ya da Müşterilere atfedilebilen tahsil edilemeyen her türlü gelirin çıkarılmasıyla hesap edilen rakam.
 2. Pokerle ilgili olarak; tüm Müşterilerin Web Sitemizde oynarken “komisyonlar” ve turnuva ücretlerine yaptıkları katkılardan Müşterilere verilen krediler, bonuslar ve promosyon amaçlı tutarlar, yönetim yüzde ücretleri, işlem harçları, geri ödemeler ya da Müşterilere atfedilebilen tahsil edilemeyen her türlü gelirin çıkarılmasıyla hesap edilen rakam. Bir Müşterinin bir “komisyona” yaptığı katkı, herhangi bir el için Müşteriye kart dağıtılan durumlarda Müşterinin ele katkıda bulunduğu tutarın eldeki toplam bahise bölünmesi ve bunun söz konusu elin toplam “komisyonu” ile çarpılması yoluyla belirlenecektir. Örneğin müşterinin ele katkısı 5 birim paraysa ve eldeki toplam bahis 20 birim paraysa ve eldeki “komisyon” da 1 birim paraysa, bu durumda Müşterinin “komisyona” katkısı 5’in 20’ye bölünmesi ve 1 ile çarpılması ile elde edilen 0,25 birim paradır.
 3. Kumar ve oyunlarla ilgili olarak; tüm Müşterilerin yaptıkları toplam brüt bahislerden (Web Sitemizde hesap edilen) ödemeler, Müşterilere verilen krediler, bonuslar ve promosyon amaçlı tutarlar, yönetim yüzde ücretleri, işlem harçları, geri ödemeler ya da Müşterilere atfedilebilen tahsil edilemeyen her türlü gelirin çıkarılmasıyla hesap edilen rakam.

“Takip Kodu” Müşterileri belli bir üye hesabına bağlayan kodu ifade eder.

”Web Siteniz” Üye Kayıt Formunda bize bildirdiğiniz web sitesi.

 1. PROGRAM BAŞVURUSU VE KAYIT

2.1 Doldurulmuş halde olan Üye Kayıt Formunu bize sağlayarak bu Şart ve Koşullara uyacağınızı kabul edersiniz. Başvurunuzu değerlendirdikten sonra Üye Programına kabul edilip edilmediğinizi yazılı olarak size bildireceğiz. Web Sitenizin Üye Programı için uygun olmadığına karar verdiğimiz takdirde Başvurunuzu reddedebiliriz.

2.2 Kimlik ve Açıklama. Bize her zaman doğru ve tam bilgi sağlamalısınız; bunlarla sınırlı kalmamak üzere, kimliğiniz, iletişim bilgileriniz, ödeme talimatları, uyruk, ikamet, konum ve pazarlama faaliyetlerinizin niteliği ile Başvurunuza istinaden makul olarak isteyebileceğimiz diğer bilgiler.

 1. PAZARLAMA FAALİYETLERİ VE SORUMLULUKLARI VE DİĞER ÜYE SORUMLULUKLARI

3.1 Masraflar ve harcamalar yalnızca sizin tarafınızdan karşılanacak şekilde, Web Sitemizi pazarlayacak, potansiyel Müşterileri Web Sitemize yönlendirecek ayrıca Williambet markasını Web Sitenizde, promosyonlarınızda ve pazarlama kampanyalarınızda tanıtacaksınız.

3.2 Makul davranarak bizim tarafımızdan belirlenecek bir Finansa Edilen Kayıt sayısını işbu Sözleşmenin süresi boyunca her ay bize tutarlı bir biçimde sağlayacaksınız. Bu hesaplar, markalarımıza kayıt olur olmaz CW Marketing B.V’e ait olacaktır.

3.3 Pazarlama faaliyetlerinizin içeriği ve şeklinden sadece siz sorumlu olacaksınız.

3.4 Pazarladığınız yerin yasal reşitlik yaşı ne olursa olsun, Birleşik Krallık, Avrupa, Rusya ve Güney Amerika’da 18 yaşından küçük ve Kanada’da 19 yaşından küçük olan her türlü kişi de dahil olmak üzere, pazarlamanızda aktif bir biçimde reşit olmayanları hedef almayacaksınız. Ek olarak, Web Sitemizi ABD’de ikamet eden herhangi bir kişiye pazarlamayacak ya da Amerika Birleşik Devletleri Vatandaşı olan potansiyel üyeleri ürünlerimize yönlendirmeyeceksiniz.

3.5 Size Web Sitenize koymak için hepsi bizim Web Sitemizle alakalı olan ve/veya bağlanılan (bundan böyle topluca “Link” olarak anılacaktır) reklam bantları, metin linkleri, poker araçları ve diğer uygun linkler veya reklam materyalleri sağlayacağız. Bu linkler, dilerseniz Web Sitenizde gösterebileceğiniz tam yetki vermeyen, sınırlı, transfer edilemeyen, ‘istenildiğinde sonlandırılabilen’ lisansla sağlanır.

3.6 Önceden yazılı bir onayımız olmaksızın, Linkleri Web Siteniz haricinde ticarileştirmeyecek, Linklerde yer alan verileri Web Siteniz haricinde elektronik olarak ulaşılabilen başka bir ortamda göstermeyecek veya Linkleri bize zararlı olacak ya da olması muhtemel herhangi bir şekilde kullanmayacaksınız. Bizim adımıza bir sosyal medya hesabı (Facebook, Twitter, Youtube, vs.) açamaz ve insanları yanlış yönlendiremez ya da web sitenizin resmî ortak site olduğu iddiasında bulunamazsınız. Bizi sosyal medya yoluyla tanıtmak istiyorsanız, yazılı onayımızı almak ve faaliyetlerinizi bize düzenli olarak bildirmek durumundasınız. Herhangi bir medya (sosyal medya da dâhil) aracılığıyla ve herhangi bir formatta yürütülen tüm reklam ve promosyon faaliyetlerinin ilgili etkinlik için seçilen medyanın tüm geçerli kurallarına ve geçerli yasalara uygun olarak gerçekleştirilmesini sağlayacaksınız. Nitelikleri ne olursa olsun, sizin tarafınızdan gerçekleştirilen faaliyetlerin bir sonucu olarak ödemek zorunda kalabileceğimiz her türlü hak talebi, para cezası, cezai şart veya tazminat için bizi tazmin etmeyi ve zarar görmemizi engellemeyi kabul ediyorsunuz.

3.7 Spam e-posta kullanımı da dahil ve  bununla sınırlı olmamak kaydıyla başka yollar kullanarak Web Sitemizin reklamını yapamazsınız. Bu faaliyetlere katıldığınız tespit edilirse, hesabınızı hızlı bir biçimde kapatma ve her türlü kazancı tutma hakkımız bulunmaktadır. Telif hakkı ihlali olan web sitelerinde (örneğin dosya paylaşımı ve akış sitelerinde) Web Sitemizin reklamını yapamazsınız. Bu ihlalin sizin tarafınızdan gerçekleştirildiğini tespit edersek, Üye hesabınızı hızlı bir biçimde feshetme ve faaliyetin ilk gerçekleştiği tarihten fesih tarihine kadarki tüm kazançları tutma hakkımız bulunmaktadır.

3.8 Potansiyel Müşterilere bazı teşvikler sağlamak istemeniz durumunda, bu faaliyetlere başlamadan önce tarafımızdan yazılı bir onay almanız gerekmektedir. Böyle bir onay almadan bu tür teşvikler sunmanız durumunda programa katılımınızı iptal etme ve size ödenmesi gereken tüm komisyonları ödememe hakkımız vardır.

3.9 Yalnızca bizim tarafımızdan sağlanan ve/veya önceden onaylanan Reklam Bantları ve diğer her türlü pazarlama materyalini (kısaca “Pazarlama Materyalleri”) kullanacaksınız. Yalnızca size sağladığımız materyalleri kullanabilirsiniz. Ayrıca sitenizde güncel materyaller ve güncel bilgiler kullanmak sizin sorumluluğunuzdadır. İzinsiz materyal kullanımını fark etmemiz durumunda, size yaptığımız uyarıdan sonraki 72 saat içerisinde bu materyalleri kaldırmanızı bekleyeceğiz. İzinsiz bonus kodlarının her türlü promosyonu, bu bonus kodlarıyla elde edilen gelirlerin aylık komisyonlarınızdan kesilmesi ile sonuçlanacaktır.

3.10 Trafiği yalnızca kendi üye giriş sayfanıza yönlendireceksiniz. Williambet markası ile bağlantılı olsun ya da olmasın, bizim web sitelerimize gelen her türlü trafik, bize kendi takdirimizle Üye hesabınızı ve gelen her türlü trafiği hemen etkili olacak biçimde ve önceden formaliteye gerek duyulmaksızın engelleme yetkisi verecektir. Ayrıca hemen geçerli olacak şekilde işbu Anlaşmayı askıya alma/feshetme ve size yapılacak her türlü komisyon ödemesini durdurma hakkını saklı tutmaktayız.

3.11 İşbu Anlaşma süresi boyunca, yalnızca potansiyel Müşterilere pazarlama yapma ve onları Web Sitemize yönlendirme amacıyla, size Pazarlama Materyallerini kullanmak için sonlandırılabilir, sınırlandırma olmayan, devredilemeyen bir hak sağlamaktayız. Genellikle size promosyon araçlarında  kullanmak üzere ücretsiz olarak direktifler, grafik çizimleri ve izin verilen metinleri sağlayacağız.

3.12. Sadece tek bir Üye hesabınız olabilir. Birden fazla hesaba sahip olduğunuz takdirde, kendi kararımızla bunlardan herhangi birini engelleme ve size karşı tarafımızın herhangi bir mali ya da diğer türde mesuliyeti olmaksızın bu hesapla bağlantılı her türlü hesapla ilişkili komisyonların ödemesini yapmama hakkını saklı tutmaktayız.

4. Pazarlama Faaliyetleri ve Sorumlulukları, Arama Motoru Optimizasyonu ve Diğer Üye Yükümlülükleri

4.1 Arama Motoru Optimizasyonu stratejisi uygularken aşağıdaki yükümlülüklere uyacaksınız:

(a) Williambet markasıyla teklifte BULUNMAYACAKSINIZ.

(b) Görüntü URL’nizde William markasını ve marka adını GÖRÜNTÜLEMEMELİSİNİZ.

(c) CW Marketing B.V markalarının resmî sitesi olduğunuzu İDDİA ETMEMELİSİNİZ.

(d) Sitenizin herhangi bir sayfasındaki meta bilgilerinizde Williambet markasını veya marka adını KULLANMAMALI ve resmî site olduğunuz iddiasında bulunmamalısınız.

(e) Görüntü URL’nizde marka veya marka adını ya da Williambet sitelerinin yanlış yazımını ya da varyasyonunu KULLANMAMALISINIZ. CW Marketing B.V, bu siteleri fark etmesi durumunda komisyonunuzu ödememe hakkına sahiptir. Bu tür bir işlemi fark edersek, bu etki alanı adlarını ivedi biçimde CW Marketing B.V’e aktarmanız gerekmektedir.

(f) Üye Takip Kodunuzu arama motorlarının dizinine ekleyemezsiniz. Bunu izlemek sizin sorumluluğunuzdadır.

(g) ‘Williambet’ veya Williambet marka adına Arama Motoru duyurusu URL’lerinizin alt klasörlerinde YER VEREBİLİRSİNİZ. Örnek: www.uyesitesi.com/Williambet.

(h) PPC ilanınızdan trafik yönlendirmek için meta yenilemelerini KULLANAMAZSINIZ.

(i) Müşterileri sizin sitenizden Williambet’in sitesine ya da Williambet marka adına götüren hiçbir bağlantıda takip KULLANMAMALISINIZ. Buna link kısaltma da dâhildir.

(j) Williambet kodu veya içeriğini başka herhangi bir web sitesineu KOPYALAYAMAZ ve/veya bunları ÇOĞALTAMAZSINIZ.

(k) CW Marketing B.V  markaları için kullandığınız Takip Kodunu DEĞİŞTİRMEMELİSİNİZ.

(l) Williambet marka adları için sosyal medya (Facebook, Twitter, vs.) hesapları AÇMAMALI ve bu hesaplar aracılılığıyla duyurular yaparak promosyonlar YÜRÜTMEMELİSİNİZ. Bu hesapların fark edilmesi durumunda, bunları ivedi biçimde CW Marketing B.V’in kullanımına devretmelisiniz.

(m) Web sitenizde Williambet markalarına benzer bir tasarım konsepti KULLANMAMALISINIZ.

4.2 Şunları garanti ve taahhüt ediyorsunuz:

(a) Bu Anlaşmayı ve Üye Kayıt Formunu imzalamak için her türlü yetki ve kapasite ile tüm gerekli izin, onay ve lisanslarınız bulunmaktadır.

(b) Her zaman durum değerlendirmesi, özen ve önlem açısından uygun şekilde hareket edeceksiniz.

(c) Zaman zaman Williambet tarafından düzenlenebilecek olan her türlü güvenlik direktifi ve gerekliliğine uyacaksınız.

(d) Bize sağladığımız tüm bilgiler doğrudur ve her türlü değişikliği hızlı biçimde bize bildireceksiniz.

(e) İşbu Anlaşmaya bağlı olan bize karşı sorumluluklarınızı yerine getirmenizi sağlayacak tüm gerekli kayıt, yetki, onay ve lisansı aldınız ve yürürlükte tutacaksınız ve tüm geçerli yasa ve yönetmeliklere uyacaksınız.

(f) Web Siteniz karalayıcı, şiddet unsuru içeren, yasa dışı, tehdit edici, yetişkin içerikli ya da ırksal, etnik ya da diğer açıdan ayrımcı ya da herhangi bir üçüncü kişinin haklarını ihlal eden herhangi bir materyal ya da bu materyalin linklerini içermeyecektir.

(g) İşbu Anlaşmanın şartlarına uyduğunuzdan emin olmak için Web Sitenizi izleyebiliriz.

(h) Ne siz ne de yakın bir aile üyeniz  Müşteri olabilir ve siz, bu aileyle ilgili olarak bu Anlaşmaya bağlı herhangi bir ödeme alma hakkına sahip olmayacaksınız. “Yakın aile”, bu madde doğrultusunda eşiniz, ebeveyniniz, partneriniz, çocuğunuz veya kardeşiniz anlamına gelecektir.

(i) Elektronik posta, telefon veya faks yoluyla birincil alım ya da diğer herhangi bir müşteri bonusunda değişikliklerle ilgili olarak tarafımızdan bilgilendirildiğinizde, 48 saat içerisinde tüm web sitesi içeriğini, reklam bantlarını ve diğer promosyon içeriklerini güncellemeniz gerekmektedir. Bu dönemden sonra yanlış bonus bilgisi gösteren link veya reklam bandı yoluyla Web Sitemize yönlendirilen tüm Müşteriler, her vakada tarafımızdan makul hareket ederek belirlenecek bir şekilde, üye Takip Kodundan çıkarılabilir. Bu durumda, herhangi bir komisyon ödenmesi yapılmaz.

(j) Hiçbir şekilde Yanıltıcı veya aldatıcı nitelikte reklamcılık ve pazarlama etklinlikleri yapmayacaksınız.

4.3 Afganistan, Arnavutluk, Cezayir, Angola, Avustralya, Belçika, Kamboçya, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (DPRK), Ekvator, Fransa, Guadeloupe, Guyana, Hong Kong, Endonezya, İsrail, İran, Irak, İtalya, Kuveyt, Laos Demokratik Halk Cumhuriyeti, La Reunion, Martinique, Myanmar, Hollanda, Nikaragua, Norveç, Pakistan, Panama, Papua Yeni Gine, Filipinler, Suudi Arabistan, Singapur, İspanya, Sudan, Suriye, Tayland, Uganda, Birleşik Arap Emirlikleri, Amerika Birleşik Devletleri ve Yemen vatandaşı oyuncuları kabul etmediğimizi hatırlamanız gerekmektedir. Bu ülkelerin vatandaşları için herhangi bir promosyon faaliyeti YÜRÜTMEMELİSİNİZ.

 1. Bir Üyenin Yükümlülükleri

5.1 CW Marketing B.V tüm Üyelerinin şunları gerçekleştirmesini şart koşmaktadır:

5.1.1 Tüm veritabanlarını meşru bir biçimde edinmek.

5.1.2 Tüm veri konularıyla yasal biçimde iletişim kurmak.

5.1.3 Web sitesinde (www.williambet.com) belirtilen CW Marketing B.V gizlilik beyanına uymak.

5.2 İçeriğin yasalara aykırı olmadığından ve/veya yayan işletmeyi yasal işleme maruz bırakmayacağından emin olmak. Üye pazarlama içeriğinde makul olarak aşağıdakiler gibi nitelendirilecek metin veya resimler bulunmamalıdır:

 1. müstehcen;
 2. ırkçı tutum ve tavırlar;
 3. karalayıcı soylem ve tutumlar ;
 4. dini olarak duyarsız;
 5. 18 yaşının altında veya diğer savunmasız kişilere özellikle hitap eden;
 6. katılımı kader veya benzerlerine bağlayan;
 7. kumara iştirak etmekle herhangi bir batıl inanç veya dini bağlantı oluşturan;
 8. cinsel yeterlilik veya benzerleriyle ilişkilendirme yapan;
 9. yerel uygulamalar, gelenekler ya da hassasiyetlerle ilgili olarak makul olmayan veya gereksiz derecede kışkırtıcı veya hakaret edici;
 10. veri ya da resimlerin kullanımı için izin veya onay almamak, yayın veya telif hakkı ödememek de dahil, ancak bunlarla sınırlı olmaksızın üçüncü şahıs gereksinimlerinin ihlal eden;
 11. kumarı normal hayatın önünce geçecek şekilde resmeden;
 12. 18 yaşının altında olan kişilere hitap eden.
 1. RAPORLAR VE ÖDEMELER.

6.1. Bize getirdiğiniz Müşteri sayısını aydan aya takip edeceğiz.

6.2 Siz ya da  akrabalarınız, Linkleriniz aracılığıyla Müşteri olma yeterliliğine sahip değilsiniz. Böyle yapmanız veya yapmaları durumunda da ilgili komisyonu alma yeterliliğine sahip olmayacaksınız. Müşteri sayısına dair ölçümlerimiz ve hesaplamalarımızla ilgili Net Gelir rakamları tek ve yetkili araç olacak ve yeniden değerlendirmeye veya temyize açık olmayacaktır

6.3 Başvurunuz kabul edildikten sonra, size net gelirin yüzdesi olarak hesap edilen bir komisyon (“Komisyon”) ödeyeceğiz. Bu Komisyon, Üye Kayıt Formundaki şartlara uygun olarak ödenecektir. Komisyonlar sadece Üye Hesabınızla ilişkili Müşteriler tarafından koyulan bahisler için ödenecektir. Bu, daha önceki zamanlarda Üye Hesabınızla ilişki olan, ancak o zamandan beri bu Anlaşma uyarınca Üye Hesabınızdan çıkarılmış olan Müşterileri kapsamaz. Bu Komisyon şu şekilde belirlenmiştir:

%25 – 1 € – 10.000 €

%30 – 10.001 € – 20.000 €

%35 – 20.001 € – 30.000 €

%40 – 30.001 € üzeri

Yukarıdaki oranlar, standart varsayılan komisyon oranlarıdır. Ancak, kendi takdirimizle her Üye ile vaka bazında farklı oranları yazılı olarak kabul edebiliriz.

6.4 Raporlar. Üye Ücretlerinizi hesaplamak amacıyla, Müşteri faaliyetlerinizi takip edip raporlayacağız.

6.5 Üye Ücretleri. Tüm Üyelerimize, minimum komisyon düzeylerine ulaşmış olmaları kaydıyla bakiyeleri aylık olarak ödenecektir. Minimum gerekliliklere ulaşamamış olan Üyelerin bu tutarları, komisyonları minimuma ulaşana dek ileri atılacaktır. Tüm ücretler, ilgili oldukları takvim ayının sonundan itibaren on (10) iş günü içerisinde ödenecektir. Ödenecek minimum komisyon tutarı 100 €’dur, ancak havaleler için bu minimum tutar 500 €’dur.

6.6 Eksi Bakiyeler: Bir takvim ayına (veya bir kısmına) ilişkin Net Gelir sıfır veya eksi olduğunda, bu rakam takip eden takvim ayına (ya da bir bölümüne) devredilmeyecek ve bir şüpheye yol açmamak amacıyla, takip eden herhangi bir takvim ayında (ya da bir bölümünde) Net Gelire mahsup edilmeyecektir. Toplam Net Gelir tüm ürünler arasında kümülatif olarak hesap edilecek, bunun sonucunda, her takvim ayında (ya da bir bölümünde) her bir üründen elde edilen artı veya eksi Net Gelirin tutarından elde edilen toplam Net Gelir bulunacaktır.

6.7 Alt Üyeler. Alt üye komisyonu sunmamaktayız.

6.8 Ödeme Metodu. Tüm ödemeler Avro olarak peşin olacak ve ödenecektir. Ödeme, hesap kaydında belirtilen metotla yapılacaktır.

6.9 Müşteri Takibi: Potansiyel Müşterilere ilişkin olarak Üye Ücretlerini alabilmeniz için bu Müşterilerin bağlantıyı Takip Kodu vasıtasıyla yapmak zorunda olduklarını anlıyor ve kabul edersiniz. Doğru Takip Kodunu kullanamadığınız için hiçbir durumda sorumlu olmayacağız.

6.10 Müşteri Doğrulama. Müşterilerle ilgili Üye Ödemeleri  ancak tüm Müşteriler konusunda yapacağımız doğrulama ve kontrollerden sonra dağıtılacaktır. Olası dolandırıcılık ve istismara karşı tüm komisyonları denetleme hakkımız bulunmaktadır. Dolandırıcılık veya suistimal gerçekleşmesi veya makul görüşümüze göre gerçekleşmesi halinde, böyle bir dolandırıcılık veya kötüye kullanmanın olmadığını ispat edeceğiniz bir zamana kadar Komisyonlarınızı donduracağız.

6.11 Herhangi bir zaman ve herhangi bir  nedenle komisyonun şeklini uygun gördüğümüz gibi değiştirme hakkımız vardır ve bu değişiklik hakkında sizi bilgilendireceğiz. Herhangi bir zamanda bir komisyon seçeneğini size bildirim yaparak geri alabiliriz. Komisyon seçeneğini her bir takvim ayında sadece bir kere değiştirmeyi talep edebilirsiniz. Bu talebiniz yetkimizle kabul ya da reddedilebilir.

6.12 Madde 3 uyarınca Finanse Edilen Kayıtların bize provizyonu ile ilgili bize karşı yükümlülüklerinizi herhangi bir şekilde ihlal etmeniz ve makul şekilde hareket ederek bunu vaka bazında belirlememiz durumunda, işbu Anlaşmayı inceleme ile inceleme altına aldığımıza dair size uyarıda bulunma ya da hesabınızın kapatıldığına dair bildirimde bulunma yetkimiz olacaktır.

6.13 CW Marketing B.V doğru banka hesabı bilgisi sağlamamanız sebebiyle muaccel olduktan sonra 12 ay içinde ödenemeyen herhangi bir komisyonu temelli olarak tutma hakkını saklı tutar.

6.14 Üye komisyonları, her bir Müşterinin ilk kayıt tarihinden sonraki 24 aylık süre için ödenecektir. 24 aydan sonra komisyon yüzdesi bu oyuncular için 0’a (sıfır) düşürülecektir.

 1. SÜRE VE FESİH/SONLANDIRMA

7.1 Süre ve Fesih. Bu anlaşma başvurunuzu Madde 2 uyarınca kabul ettiğimizde yürürlüğe girecek ve sizin ya da bizim tarafımızdan bu anlaşmaya göre fesih edilmedikçe devam edecektir.

7.2 Her iki Taraf da diğer Tarafa 20 gün öncesinden yazılı fesih bildirimi yaparak bu anlaşmayı herhangi bir zamanda sebepli veya sebepsiz olarak feshedebilir. Bu bildirim faks veya e-posta yoluyla iletilebilir.

7.3 Ek olarak; (i) Madde 3.2 uyarınca Finansa Edilen Kayıtların bize provizyonu ile ilgili bize karşı sorumluluklarınızı herhangi bir şekilde ihlal etmeniz ve makul şekilde hareket ederek bunu vaka bazında belirlememiz durumunda, (ii) işbu Anlaşmaya bağlı olan bize karşı diğer yükümlülüklerinizden herhangi birini herhangi bir şekilde ihlal etmeniz ve makul şekilde hareket ederek bunu vaka bazında belirlememiz durumunda, (iii) makul düşüncemize göre geçerli reklamcılık uygulama kurallarının şartlarını ihlal etmeniz durumunda ya da (iv) işbu anlaşmanın diğer herhangi bir koşulunu ihlal etmeniz, makul şekilde hareket ederek bunu vaka bazında belirlememiz ve çözümü olanaklı bir ihlal durumunda, tarafımızca ihlali bildiren ve çözümünü şart koşan bir bildirim aldıktan sonraki 48 saat içerisinde ihlalin çözülmemesi durumunda yapacağımız bildirim sonrasında işbu Anlaşmayı hızlı bir biçimde feshetme olanağımız da bulunmaktadır.

7.4 Doğru miktarın ödenmesini sağlamak için uygun bir süre boyunca son ödemenizi tutma hakkını saklı tutmaktayız.

7.5 Bu Anlaşmanın herhangi bir nedenle iptal edilmesinin ardından, web sitemizle alakalı tüm Linkler ve Pazarlama araçları, işaretler, logolar ve diğer Fikri Mülkiyet Haklarını Web Sitenizden derhal çıkarmanız gerekmektedir. Linkler ve Pazarlama araçlarındaki tüm Fikri Mülkiyet Hakları bize aittir.

7.6 Bu Anlaşmanın iptalinden sonra ve işbu anlaşmanın şartlarına uygun olacak şekilde, iptal anında peşin olan size yönelik tüm komisyon ödemelerimiz açısından, size herhangi bir ek komisyon ödemesi yapma yükümlülüğümüz olmayacaktır.

 1. YÜKÜMLÜLÜKLER VE GARANTİLER

8.1 Garanti Olmaması. Sistem, ağ, yazılım veya donanımımızın (ya da üçüncü şahıslar tarafından bize sağlananların) hatasız veya kesintisiz olacağını garanti etmiyoruz ve bu durumun sebep olabileceği doğrudan veya dolaysız sonuçlar nedeniyle size karşı sorumluluğumuz yoktur.

8.2 Sorumluluğun Sınırlandırılması. Bu Anlaşmadan doğan yükümlülüklerimiz direktörlerimiz, yöneticilerimiz, çalışanlarımız, hissedarlarımız ya da şirket sahiplerimizin şahsi yükümlülüğünü oluşturmaz. Bu anlaşmadan doğan her türlü sorumluluk, yalnızca işbu anlaşma uyarınca elde edilen gelirlerden karşılanacaktır. Bizim için bu Anlaşmadan doğan herhangi bir sorumluluk, talebinizin meydana gelmesinden önceki 6 aylık dönemde size ödenmiş olan Komisyonlarla sınırlı olacaktır. Yükümlülüğümüz doğrudan zararlarla sınırlıdır ve dolaylı, özel, arızi, netice kabilinde doğan veya cezai kayıp, hasar ya da zararlara karşı (böyle bir kaybın oluşması ihtimaline karşı uyarılmış olup olmadığımıza bakılmaksızın) hiçbir durumda sorumlu olmayacağız.

8.3 Zararın Ödenmesi. Bu Anlaşmayı ihlal etmeniz sonucu ortaya çıkan veya meydana gelen tüm yükümlülük, kayıp, zarar ve ziyanlara karşı bizi ve yöneticilerimizi, direktörlerimizi, çalışanlarımızı ve temsilcilerimizi savunacak, zararı ödeyecek ve tazmin edeceksiniz.

8.4 Web Sitenizi ziyaret edenlerin kişisel bilgilerini toplamak ve yönetmek amacıyla, ilgili yargı mercilerinde zorunlu veri koruma lisanslarına ve tescillerine sahip olduğunuzu ve kişisel bilgilerin ve verilerin bu Anlaşmaya uygun olarak yönetilmesini sağlamak için Web Sitenizden gerekli onayları alacağınızı garanti ediyorsunuz. Özellikle, ancak bununla sınırlı olmaksızın, 1998 tarihli Veri Koruma Yasası ve 2003 tarihli Elektronik Haberleşme Düzenlemeleri (AT Yönetmeliği) ile faaliyet gösterdiğiniz yargı bölgesinin her türlü eş değer veya yeni mevzuatının hükümlerine her zaman uyacağınızı garanti ediyorsunuz.

8.5 Anlaşma uyarınca aksi öngörülmedikçe, tüzük ya da teamül hukuku veya başka şekilde kastedilen tüm garantiler, koşullar veya şartlar yasaların izin verdiği ölçüde tümüyle hariç tutulmuştur.

8.6 Bu anlaşmadaki hiçbir şey her iki tarafın veya onlara hizmet edenlerin, temsilcilerinin ya da çalışanlarının ihmali sonucu meydana gelen ölüm veya fiziksel yaralanma sorumluluğunu hariç tutmayacak ya da sınırlandırmayacaktır. Dahası, bu Anlaşmadan ya da onunla ilgili olarak doğacak herhangi bir dolaylı, netice kabilinde doğan veya özel zararlar için iki Taraf da birbirine karşı sorumlu olmayacaktır.

8.7 Anlaşma süresince ve sona ermesi ya da feshedilmesinden sonra, bu Anlaşma uyarınca hak ve yükümlülüklerinizi takip etmekten başka hiçbir bir amaç için Gizli Bilgileri kullanmayacak ve öncesinden yazılı onay almadan bu bilgileri hiç kimseye açıklamayacaksınız. Bu Anlaşmanın sona ermesi ya da feshedilmesiyle birlikte, elinizde bulunan tüm Gizli Bilgileri bize teslim edecek ve tarafımızdan talep edilmesi halinde, elektronik olarak tutulan Gizli Bilgilerin kopyalarını da imha edeceksiniz.

8.8 Önceden yazılı onayımız olmaksızın, bu Anlaşmanın veya aramızdaki herhangi bir ilişkinin varlığı hakkında herhangi bir açıklama yapmayacaksınız.

 1. BAĞIMSIZ İNCELEME.

9.1 Bağımsız İnceleme. Bu anlaşmayı okuduğunuzu ve tüm şart ve koşullarını kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.

9.2 Bağımsız Araştırma. Oyun yasalarının şehir, eyalet ve ülkeye göreye farklılıklar gösterebileceğini anlıyorsunuz. Faaliyetlerinizi ilgilendiren yerel yasaları bağımsız olarak değerlendirdiniz ve geçerli kuralları ya da yasaları ihlal etmeden üye programımıza katılabileceğinize inanıyorsunuz.

 1. DİĞER

10.1 Bildirimler. Bu Anlaşmayla ilgili olarak tüm bildirimler, e-posta yoluyla şu şekilde yapılacaktır: [email protected] ve sizin tarafınızdan Üye Kayıt Formunda verilen adrese.

10.2 Tarafların İlişkisi. Bu Anlaşma uyarınca, sizinle bizim aramızda münhasırlık, ortaklık, ortak girişim, istihdam, acente ya da bayilik ilişkisi yoktur. Burada aksi açıkça belirtilmedikçe, iki tarafın da diğerini ilzam ya da diğeri adına sorumluluk alma yetkisi yoktur. Bu Anlaşmadaki hiçbir şey bu Anlaşmaya taraf olmayan bir kişi ya da kuruluşa herhangi bir hak, hukuk ya da fayda sağlamak olarak yorumlanmayacaktır.

10.3 Münhasır Olmama. Herhangi bir zamanda (doğrudan veya dolaylı olarak) burada size sağlanan aynı şartlarda veya başka şartlarda diğer Üyelerle pazarlama anlaşması yapabileceğimizi ve bu Üyelerin size benzer ve hatta rakip olabileceğini anlarsınız.

10.4 Basın. Önceden açık yazılı onayımız olmaksızın, bu Üye Programına katılımınızla ilgili olarak herhangi bir açıklama yapamazsınız.

10.5 Devir. Bu Anlaşma ve bunun hükümleri altındaki haklar ve yükümlülükler, önceden açık yazılı iznimiz olmaksızın tarafınızdan devredilemez. İşbu anlaşmayı, CW Marketing B.V’nin tamamına sahip olduğu diğer bir bağlı kuruluşa, bir CW Marketing B.V Group üyesinin sahip olduğu, işlettiği veya desteklediği herhangi bir web sitesine devredebiliriz.

10.6 Geçerli Yasa. Bu Anlaşmanın geçerliliği, oluşturulması, yorumlanması ve uygulanması ve tarafların buradaki hakları İngiltere ve Galler yasalarına göre belirlenecek, yönetilecek ve çözümlenecektir. Taraflar, İngiliz Mahkemelerinin münhasır yargı yetkisine teslim olmaktadır.

10.7 Bölünebilirlik/Feragat. Mümkün olduğunda, bu Anlaşmanın her hükmü geçerli yasalara göre etkili ve uygulanabilir olmak maksadıyla yorumlanacaktır. Ancak, bu Anlaşmanın herhangi bir hükmünün geçersiz, yasa dışı ya da herhangi bir bakımdan uygulanamaz olarak görülmesi durumunda, bu hüküm Anlaşmanın kalanını veya bu konudaki herhangi bir hükmünü geçersiz kılmadan, bu geçersizlik ya da uygulanamazlık kadarıyla etkisiz olacaktır. Davranıştan veya herhangi bir hakkın uygulanamamasından feragat anlamı çıkarılmayacaktır ve geçerli olması için yazılı olması gerekmektedir.

10.8 Tadil. Bu Anlaşmanın koşullarını dileğimiz zaman ve tamamen kendi takdirimize bağlı olarak; (i) size değişim bildirimini E-postayla göndererek veya (ii) Anlaşmanın yeni versiyonunu Web Sitemizde yayımlayarak değiştirebiliriz. Anlaşmanın ve hükümlerinin son versiyonundan haberdar olduğunuzdan emin olmak için Web Sitesini sık sık ziyaret etmek sizin sorumluluğunuzdur. Herhangi bir değişimin sizin için uygun olmaması durumunda başvurabileceğiniz tek yok bu anlaşmayı feshetmektir. Değişimin gönderilmesi ya da bildirilmesi sonrası Üye Programına katılımınızın devamı, bu değişimin kabul edildiğinin bağlayıcı kanıtı olarak kabul edilecektir.

10.9 Anlaşmanın Bütünlüğü. Bu Anlaşma tüm anlaşmayı ve konuyla ilgili olarak Tarafların anlayışını içerir ve Taraflar arasında bu konuyla bağlantılı olarak yapılmış olan önceki yazılı veya sözlü mutabakat ya da anlaşmaları hükümsüz kılar ve onların yerine geçer. Bu Anlaşmadaki başlıklar sadece kolaylık sağlamak içindir ve bu Anlaşmanın oluşturulmasında bir etkileri olmayacaktır.

10.10 1999 tarihli Sözleşmeler Yasası (Üçüncü Şahısların Hakları) uyarınca, bu anlaşmaya taraf olmayan bir kişinin bu Anlaşmanın şartlarını dayatma hakkı yoktur.

YUKARIDAKİ HUSUSLAR MUVACEHESİNDE, Üye Kayıt Formunu göndererek bu Anlaşmanın şart ve koşullarını açıkça kabul ediyorsunuz.